Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De Romeinen zijn een oude beschaving die een van de grootste rijken in de geschiedenis heeft opgebouwd. Ze stonden bekend om hun wrede tactieken, maar ook om hun verfijnde cultuur en technische vaardigheden. In deze blogbijdrage wordt onderzocht hoe de Romeinen hebben bijgedragen aan de kunstgeschiedenis door enkele van de meest prominente Romeinse kunstenaars uit de oudheid te bespreken en te beschrijven wat hen vandaag zo belangrijk maakt.

De Romeinen zijn van groot belang geweest voor onze huidige cultuur. Niet voor niets worden mensen als Julius Caesar nog steeds geroemd, en zijn zo’n tweeduizend jaar oude gebouwen uit deze tijd nog steeds in gebruik! De Romeinse uitvindingen, inzichten in de wetenschap waren fenomenaal; maar wat hebben ze nu precies bijgedragen aan de architectuur?

Historie

Het Romeinse Rijk was een wereldberoemde beschaving die een ongelooflijke invloed had op de loop van de geschiedenis. Het kwam voort uit Rome, dat rond 600 v. Chr. aan de macht kwam en zich uiteindelijk zou uitbreiden tot bijna alle gebieden in Europa, alsook tot Afrika en delen van Klein-Azië. Ondanks zijn korte bestaan (het duurde hooguit 250 jaar), zouden we zonder zijn invloed niet veel moderne instellingen zoals democratie of gezondheidszorg hebben. Omdat Rome deze ideeën meebracht na invasies waarbij het hele bevolkingsgroepen veroverde, terwijl het ook aspecten van de Griekse cultuur veranderde, zoals bouwstijlen bijvoorbeeld.

Cultuur

De Romeinen aanbaden dezelfde goden als zij in Griekenland deden, alleen waren de meeste van hun namen veranderd. Bijvoorbeeld; vroeger was Jupiter Zeus en Aphrodite werd Venus voor deze machtige godin die heerst over de liefde naast alle andere dingen! Het theater is ook afkomstig van de oude Grieken – het is geen wonder dat als je over deze twee beschavingen nadenkt er zoveel overlapping is wat betreft cultuur (en waarschijnlijk meer).

Het amfitheater was een zaal ter grootte van een stadion. Door het ovale ontwerp kon het publiek rond het hele speelveld zitten, waardoor het veel minder geschikt was als openluchttheater voor tragedies en toneelstukken – de Romeinen gaven de voorkeur aan dat soort dingen thuis met vrienden op hun stoep! Dit betekende echter wel dat er meer mensen dan ooit tevoren in contact kwamen met acteurs – je zou kunnen zeggen dat ze toch niet zo veel van elkaar verschilden (of misschien maar één). Een wereldberoemd voorbeeld zou het Colosseum zijn, gebouwd door Keizer Nero ergens tussen 64AD – 68AD tijdens de Romeinse tijd

De Romeinen ontwierpen ook een nieuw type, “amfitheaters” of “circussen” genaamd, vanwege hun kenmerkende vorm.

Architectuur

De Romeinen waren geweldige bouwers en architecten, maar in tegenstelling tot de Grieken hadden ze geen voorkeur voor hoe gebouwen eruit zagen. De Romeinse tempels hadden veel gemeen met hun Griekse tegenhangers – dezelfde vorm natuurlijk! Maar waar zij verschilden was dat terwijl de klassieke architectuur zich richtte op schoonheid als welbehagen versiering terwijl proskynesis voor hen meer betekende dan alleen pure vorm of fijn detail; functie leek het belangrijkst als het ging om het bouwen van iets functioneels in plaats van iets moois.

De boogconstructie, een sterkere variant die door de mens is uitgevonden, bestaat al van voor 1000 v.Chr.

De Romeinse bouwers namen het tongewelf en wijzigden het voor hun behoeften. Zij voegden een dwarsbalk toe om de druk aan elke kant te verdelen, terwijl zij ook een nog stevigere constructie uitvonden met twee gekruiste gewelven die bekend werd als kruisgewelf; deze innovatie zou in latere eeuwen in heel Europa wijdverbreide gevolgen hebben!

De koepel van het Pantheon was op een gegeven moment de grootste in zijn soort – maar dat waren ook vele andere gebouwen in Europese landen als gevolg van deze ingenieuze constructies uitgevonden door de Romeinen.

Schilderkunst

Lange tijd was er weinig bekend over de Romeinse schilderkunst. Onlangs hebben opgravingen in de stad Pompeii ons een impressionistische kijk gegeven op hoe zij hun huizen versierden met realistisch uitziende muurschilderingen die gebouwen en mythologische scènes uitbeeldden van de schoonheid van de natuur tot landschappen. Dit alles met behoud van de warmte tijdens deze tragische periode na de uitbarsting van de Vesuvius die veel meer dan alleen levens verwoestte maar ook de geschiedenis zelf .

Romeinse beeldhouwers

De mooie gezichten en atletische lichamen waar Griekse beeldhouwwerken bekend om staan, werden minder belangrijk in de Romeinse cultuur. De portretten van mensen waren meer realistisch dan geïdealiseerd, wat het gemakkelijker maakte om je met hen te identificeren op een individueel niveau in plaats van het beeldhouwwerk zelf te zien als een ander kunstwerk zoals sommige Grieken voor hen deden. Beeldhouwkunst werd zo populair onder de Romeinen dat zij hun eigen werk begonnen te laten maken; ze kopieerden letterlijk het werk van andere kunstenaars

Leave a comment